LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Mang đến sự hoàn mỹ
(+84) 236 3644888

Khách sạn Magnolia

Diện tích đất: 1885.7 m2

Diện tích xây dựng: xây mới 1128.59 m2, cải tạo 757.11 m2

Loại công trình: Khách sạn 3 sao

Quy mô: 09 tầng

Hạng mục: Thi công phần móng, phần thô và xây tô

Tư cách tham: Nhà thầu chính

DỰ ÁN KHÁC